Rekisteriseloste:


 

1. Rekisterinpitäjä
Foxcomp Finland Oy

Postiosoite: Kiirikkanummentie 106 03320 Selki

Y-tunnus: 10662534
 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Foxcomp Finland Oy

Samu Laine

Markulantie 1, 20300 Turku

puh. 040 9697595

 

3. Rekisterin nimi
Foxcomp Finland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluu verkkokaupan asiakkaat

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

 

6. Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

 

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella Foxcomp, Markulantie 1, 20300 Turku. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.